Strešna okna

Okna so za prostor zelo pomembna, saj ta zagotavljajo primerno naravno osvetljenost vsakega kotička naše hiše. Za podstrešne prostore in mansarde na moremo uporabiti standardnih oken, zato za te namene uporabljamo posebna strešna okna, ki poskrbijo da so tudi mansarde dovolj osvetljene. Poleg osvetljevanja prostorov je primarna naloga strešnih oken tudi prezračevanje podstrešnih kotičkov, saj vemo da so mansarde v poletnih dneh najbolj vroči prostori v hiši in da brez primernega prezračevanja, življenje v njih praktično ni mogoče. Strešna okna so izdelana iz različnih materialov, med katerimi se najpogosteje uporablja plastika z ojačanim jeklenim jedrom.

Prednosti strešnih oken pred standardnimi okni so naslednje:

  • močnejši vpad svetlobe
  • manjša izguba toplote zaradi manjše površine okna
  • enostavnejša izbira primernega mesta
  • Krajši čas vgradnje

 

Glede na način odpiranja delimo strešna okna na sledeče:
  • Tipska okna-pri takem oknu je krilo strešnega okna vpeto v okvir na sredini.
  •  Enokrilno okno z dvignjeno osjo-tako okno združuje prednosti navadnega in vrtljivega strešnega okna. Posebno okovje omogoča, da je okensko krilo v položaju od 0° do 45° nagiba, fiksirano.
  • Okno z dostopom na streho-odpira se navzgor, torej navzven, zakar mora biti krilo strešnega okna vpeto zgoraj, na zunanji strani okvirja.
  • Okno z dvojnim odpiranjem-omogoča dve funkciji odpiranja strešnega krila okna, in sicer nihajno in sklopno.
  • Kombinacijska strešna okna-tovrstna okna se uporabljajo pri navpični vgradnji pod strešna okna v kolenski zid na podstrešju.
  • Posebne oblike strešnih oken-obstajajo posebne oblike strešnih oken, ki se razlikujejo glede na samo obliko, ukrivljenost okenskega okvirja in drugih edinstvenih karakteristik.